Oferta

DZIAŁALNOŚĆ OBSŁUGOWO-REMONTOWA

W ramach Wydziału Obsługi i Napraw Sprzętu Lotniczego (certyfikat organizacji obsługowej) oferujemy obsługi techniczne i naprawy statków powietrznych o masie do 2000kg. takich, jak:

Samoloty do 2000 kg: PZL-104 WILGA 35, WILGA 35A, PZL-104M WILGA 2000, PZL-101, PZL-101A GAWRON, JAK-12A/M, Zlin 42M, Zlin 142, Zlin 526F, Zlin 526AFS, Cessna 150, Cessna 152, Cessna 172, CSS-13, inne w kategorii specjalny.

Szybowce: SZD-9bis Bocian, SZD-30/30C Pirat, SZD-12 Mucha-100, SZD-12A Mucha 100A, SZD-22A/B/C Mucha Standard

W zakresie prac oferujemy także:

-obsługę i drobne naprawy silników tłokowych: AI-14R, AI-14RA, AI-14RC, AI-14RD, AI-14RDP, M. 132A/AK, M 137A/AZ, M. 332A/AK;
-obsługę i drobne naprawy śmigieł: US122000, W530-D11/N9, V-503, V500A, Hartzell HC-C3YR;
-naprawa główna piasty śmigła Us122000;
-zabudowa i wyważenie łopat śmigła Us122000;
-obsługi i naprawy podzespołów: łączności, zasilania elektrycznego, wyposażenia elektrycznego, układów sterowania, instalacji paliwowych i hydraulicznych, przyrządów pokładowych, podwozi, instalacji pneumatycznych oraz struktur;

-wykonywanie badań nieniszczących (metoda PT MT);
-wykonywanie kontroli nieniszczących (ocena wytrzymałości spoin klejowych);
-wykonywania specjalnych procesów obsługowych (spawanie, spawanie w osłonie argonu, lutowanie, klejenie, obróbka cieplna, laminowanie itp.);
-wykonywanie ważenia i wyznaczania środka ciężkości, wyważania płaszczyzn sterowych, niwelacji statków powietrznych, stabilizacji płaszczyzn sterowych, obsługi powłok lakierniczych i zabezpieczeń antykorozyjnych poprzednio wymienionych statków powietrznych;

Proponujemy również wykonywanie jednorazowych obsług i napraw statków powietrznych innych typów niż wymienione w zakresie zatwierdzenia organizacji, na podstawie uprzednich uzgodnień zakresu prac z organem nadzoru lotniczego.

Zainteresowany ?

Skontaktuj się z Nami !

przejdź do kontaktu

Ponadto oferujemy:

-opłótnianie konstrukcji lotniczych i ich lakierowanie;
-odbudowę statków powietrznych o strukturze drewnianej;
-lakierowanie statków powietrznych i podzespołów;
-lakierowanie konstrukcji opłótnianych;
-naprawy główne zaczepów do holowania szybowców typu SZD-III A56;
-montaż statków powietrznych z zestawów „KIT” wybranych lub dostarczonych przez klienta wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji technicznej i rejestracyjnej;

-liny do holowania szybowców i ich osprzęt ( bezpieczniki, ogniwa pojedyncze, ogniwa podwójne, szekle, osłony bezpieczników);
-naprawa główna pasów bezpieczeństwa typu J5.00.00 szybowce SZD;
-wymiana taśm w pasach bezpieczeństwa szybowców i samolotów o masie do startu 5700 kg i poniżej + regeneracja klamer i okuć mocujących;
-sprawdzenie okresowe-kontrolne butli sprężonego powietrza samolotu An-2, Jak-12 A/M., PZL-101 „Gawron”, PZL-104 „Wilga”, TS-8 „Bies”;

-przegląd weryfikacyjny, naprawa drobna, wykonanie nowej powłoki lakierniczej, zabudowa do piasty i wyważenie łopat śmigła US-122000;

-wykonanie zaplotów amortyzatorów sznurowych samolotu Jak 12A/M, PZL-101?Gawron?, szybowców SZD-9bis1E?Bocian?, SZD-50-3 ?Puchacz?;

-wykonanie badań nieniszczących (MT, PT) podzespołów szybowców i samolotów o masie do startu 5700 kg i poniżej zgodnie z wymogami odnośnej dokumentacji technicznej ( np. AD,BS) dla danego typu – cena do indywidualnego uzgodnienia z Zamawiającym, zależna od zakresu prac, użytych materiałów oraz miejsca i warunków wykonywania badań;

-wykonanie pełnych badań nieniszczących ( MT, PT) głównych okuć skrzydłowo-kadłubowych i kratownicy kadłuba szybowca SZD-9bis?Bocian?;

-wykonanie pełnych badań nieniszczących( MT, PT) głównych okuć skrzydłowo-kadłubowych szybowca SZD-12/22?Mucha?;

-wymiana węży w przewodach giętkich instalacji paliwowo- olejowo-hydraulicznej samolotów An-2, PZL-101,PZL-104, Jak-12A/M;

-wykonanie opłótnienia skrzydeł, usterzeń ,kadłubów szybowców i samolotów o masie do startu 5700 kg i poniżej – cena do indywidualnego uzgodnienia z zamawiającym, zależna od zakresu prac i użytych materiałów);

-usuwanie starej powłoki lakierniczej z powierzchni podzespołów płatowca szybowców i samolotów o masie do startu 5700 kg i poniżej – cena do indywidualnego uzgodnienia z zamawiającym, zależna od zakresu prac i użytych materiałów);

-wykonanie nowej powłoki lakierniczej całego płatowca lub podzespołów szybowców i samolotów o masie do startu 5700 kg i poniżej – cena do indywidualnego uzgodnienia z zamawiającym, zależna od zakresu prac , wzoru lakierowania i użytych materiałów);

-ważenie i wyznaczenie położenia środka ciężkości szybowców i samolotów o o masie do startu 5700 kg i poniżej – cena do indywidualnego uzgodnienia z zamawiającym, zależna od zakresu prac, typu sprzętu oraz miejsca i warunków wykonywania prac.Prace spawalnicze w osłonie argonu ( TIG) stali gatunkowych i aluminium – cena do indywidualnego uzgodnienia z zamawiającym, zależna od zakresu prac i użytych materiałów).

-naprawa struktur drewnianych i laminatowych szybowców i samolotów o masie do startu 5700 kg i poniżej – cena do indywidualnego uzgodnienia z zamawiającym, zależna od zakresu prac i użytych materiałów).

-inne prace obsługowe, zawarte w Zakresie Zatwierdzenia Certyfikatu PL.145.048 – cena do indywidualnego uzgodnienia z zamawiającym, zależna od wymagań klienta, zakresu prac, użytych materiałów, itp.).