Oferta

Inne usługi

Produkcja elementów z włókna węglowego:
Materiałom używanym przy produkcji samolotów stawia się ponadprzeciętne wymagania.
Dlatego nasza firma do wytworzenie elementów konstrukcyjnych wykorzystuje włókno węglowe.
Materiał ten jest obecnie dość rozpowszechniony, a jego wzór uważa się za eleganckie wykończenie. Stwarza też wrażenie wysokiej jakości elementu. Zasadniczo standardowe włókno węglowe (o zawartości węgla 80 -98%) ma właściwości mechaniczne dobre, jednak nadal porównywalne ze stalą. Materiał ten otrzymuje się w wyniku procesu rozkładu przy zastosowaniu wysokich temperatur, tak zwanej destylacji rozkładowej, czyli pirolizy.
Włókna węglowe charakteryzują się dobrą odpornością cieplną i chemiczną, a temperatura pracy jest jednym z najwyższych kryteriów wyboru danego rodzaju włókien do wzmacniania materiału kompozytowego.
Głównymi zaletami włókien węglowych stosowanych do wzmocnienia osnów polimerowych są:
-Mała gęstość
-Dobra przewodność cieplna i elektryczna
-Natomiast w przypadku zastosowania na materiały cierne:
-Mały współczynnik tarcia
-Zdolność tłumienia drgań
-Niska absorbcja promieniowania rentgenowskiego

Zainteresowany ?

Skontaktuj się z Nami !

przejdź do kontaktu